VENNOOTSCHAPSRECHT

vennootschapsrecht

De vennootschap (BV of NV) is een prachtig juridisch instrument om ondernemen makkelijker te maken. Althans, via een vennootschap is het makkelijker om risico te nemen, omdat het risico beperkt is tot de inleg van de aandeelhouder(s). Juridisch gezien is het vennootschapsrecht tamelijk complex. Als aandeelhouder, bestuurder of DGA wil je daarom een gedegen juridisch sparringpartner.

Sieben Advocaten adviseert en procedeert over alle aspecten van het vennootschapsrecht. In het bijzonder vinden wij twee zaken interessant: (1) fusies en overnames en (2) aandeelhoudersgeschillen.

Fusies en overnames

Het voordeel van ondernemen via een vennootschap is het ‘gemak’ waarmee je de onderneming kunt overdragen aan een koper of volgende generatie. Bovendien is het mogelijk om snel synergie te creëren door met een andere vennootschap te fuseren en zo een groter deel van de markt van dienst te kunnen zijn.

Toch is het belangrijk dat bij een aandelentransactie of fusie goed wordt nagedacht over de voorwaarden waaronder dat gebeurt. En nog belangrijker: die voorwaarden moeten helder worden opgeschreven in een waterdicht contract.

Sieben Advocaten begeleidt ondernemers gedurende het hele transactieproces. U kunt ons inschakelen vanaf de eerste besprekingen, maar ook voor het opstellen van een intentieverklaring, het uitvoeren van due diligence, het tot stand brengen van de uiteindelijke koopovereenkomst of het, samen met de notaris, realiseren van de fusie.

Aandeelhoudersgeschillen

Hoewel gezamenlijk ondernemen vaak met een gedeelde passie en visie begint, kunnen er (eenmaal onderweg) meningsverschillen ontstaan. In een besloten vennootschap, dien je er dan als aandeelhouders samen uit te komen.

Sieben Advocaten helpt u om met uw medeaandeelhouder(s) tot een acceptabele oplossing te komen. Hierbij stellen wij uw belang centraal, maar verliezen we het belang van de onderneming nooit uit het oog. Is een minnelijke oplossing niet meer mogelijk? Dan gaan we naar de civiele rechter of de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam.

 

< TERUG