Vastgoedrecht

Als particuliere eigenaar, koper, verkoper, huurder of verhuurder hoopt u natuurlijk dat er geen problemen rondom vastgoed ontstaan. Gebeurt dat toch? Dan staan wij u bij. Het liefst komen we met zo min mogelijk strijd tot een oplossing. Maar mocht het nodig zijn, dan leggen we uw zaak voor aan de kantonrechter.

We behandelen uiteenlopende zaken die te maken hebben met onroerend goed. Zoals geschillen tussen buren, huurders en verhuurders, kopers en verkopers en tussen bouwers en hun klanten. Ook kunt u denken aan appartementsrecht en erfpacht. We hebben zelfs ervaring op het gebied van vakantieparken, een uniek werkveld.

Wij hebben de mogelijkheid om beslag te leggen, een faillissement aan te vragen of een kort geding aan te spannen. Samen met u bepalen we de beste en gewenste route. Indien nodig staan we u bij in een procedure bij de kantonrechter, de rechtbank, het Gerechtshof of de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Huurrecht

We staan u bij op het gebied van huurrecht. Hierbij kunt u denken aan verweer namens huurders tegen vorderingen tot ontruiming of opzegging. Maar ook aan herstel van gebreken of allerlei geschillen rondom de huurovereenkomst. Wij staan zowel huurders als verhuurders bij.

Kooprecht

Het kopen of verkopen van een woning is een belangrijke gebeurtenis en kan helaas gepaard gaan met teleurstellingen. Zowel voor de kopende als verkopende partij is het niet (kunnen) nakomen van een overeenkomst een ingrijpende zaak, die op nauwkeurige wijze tot een oplossing moet worden gebracht. Wij staan u bij met advies en – indien nodig – met een procedure.

Bouwrecht

Bij de bouw van een woning of een bedrijfspand en bij een verbouwing gaat u een langlopend proces aan met een architect, aannemer en allerlei andere uitvoerders en leveranciers. Als advocaten in het civiele bouwrecht staan wij u bij door het beoordelen van overeenkomsten en het procederen over bouwgeschillen.