Team

Mr. Rik Sieben

Mr. Rik Sieben

Advocaat financieel recht, ondernemings- en vennootschapsrecht

‘Ik heb een goed ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Als iemand dat aanspreekt, ben ik zo uit de startblokken. En als ik ergens aan begin, dan maak ik het af. Met mijn specialisme in financieel recht en mijn fascinatie voor getallen ga ik dus graag complexe juridische uitdagingen aan waar anderen voor terugdeinzen.

Er zijn maar weinig advocaten in Nederland met een specialisme in financieel recht die zich richten op de cliënt, op de afnemer van een financieel product. Maar iedereen heeft recht op hulp bij geschillen. Wij nemen het dan ook voor u op tegen de grote financiële instellingen. Onder de juiste druk wordt alles vloeibaar.

Voor ondernemingsrecht geldt dat ik uw zaken het liefst grondig op orde breng aan de voorkant. Dat gaat een stuk verder dan algemene voorwaarden opstellen. Welke samenwerkingsvorm kiest u bijvoorbeeld? Waar moet u rekening mee houden en welke zaken moeten eenduidig vastgelegd worden? Door de juiste vragen te stellen, komen we samen tot de juiste antwoorden. Mocht er dan binnen uw organisatie toch iets gebeuren, dan is de oplossing ook sneller gevonden. Dat scheelt iedereen een hoop nachtrust.’

Mr. Frank van der Kruis

Mr. Frank van der Kruis

Advocaat vastgoedrecht

‘Mijn vak gaat over mensen. Mensen die een probleem hebben en daar graag vanaf willen. Bijvoorbeeld: u hebt hard gewerkt, wat kapitaal opgebouwd en belegd in vastgoed. En nu hebt u een huurder die er een zooitje van maakt, of niet wil betalen. Ander voorbeeld: u laat een nieuw huis bouwen en halverwege de bouw gaat de aannemer failliet. Dit soort problemen los ik graag voor u op.

Naast mijn werk hier, geef ik een aantal dagen per week les aan de juridische hoge scholen in Tilburg en Den Bosch. Daar doceer ik insolventierecht, beslag- en executierecht en burgerlijk procesrecht. Dat doe ik met veel plezier. Ik vind het mooi om jonge mensen kennis te laten maken met het vak.

Hier op kantoor ontmoeten doceren en de praktijk elkaar door de juridisch medewerkers die in opleiding zijn. Net als Rik investeer ik graag in de groei van onze eigen mensen. Het spreekt me ook aan dat er weinig tot geen hiërarchie is op ons kantoor. Iedereen wordt als gelijke behandeld en ieders inbreng telt. Samen komen we tot de beste resultaten voor onze cliënten.’

Mr. Jeske van Hoeckel

Mr. Jeske van Hoeckel

Advocaat arbeidsrecht

‘Het arbeidsrecht sluit aan bij ieders persoonlijke levenssfeer. Niet alleen krijgt vrijwel iedereen er op enig moment mee te maken, het heeft ook grote impact op het leven. Je werk is je belangrijkste inkomstenbron en voor zowel werkgever als werknemer is het een bezigheid waar je een groot deel van je leven en je tijd aan spendeert. Tel daarbij op dat werk voor velen ook vreugde, aanzien en een sociaal netwerk oplevert en dan is het begrijpelijk dat problemen op het werk, of wellicht zelfs een ontslag, bijzonder ingrijpend kunnen zijn.

Juist omdat het arbeidsrecht zo ingrijpend is, moet bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van geschillen de juiste weg bewandeld worden. Het beoogde doel moet op de meest efficiënte manier bereikt worden. Bij voorkeur zonder onnodige schade of verdriet. Dat vraagt deskundigheid, gevoel voor verhoudingen, inlevingsvermogen, maar vooral creativiteit.

En dat is ook precies wat het arbeidsrecht zo bijzonder maakt. Het is niet alleen een sterk dynamisch rechtsgebied, met veel nieuwe wetgeving, uitspraken en een hoge omloopsnelheid, het is vooral een creatief rechtsgebied. Een arbeidsrechtelijke zaak kan staan of vallen bij een juiste inkleuring en belichting van de feiten en omstandigheden. Dat creatieve proces is niet alleen erg leuk, maar ook belangrijk: juist met creativiteit kan ik als advocaat meerwaarde bieden. Het biedt de mogelijkheid om alternatieve invalshoeken te zien, zodat ik oplossingen zie die anderen niet zien. Uiteindelijk maakt dat me ook een betere adviseur.’

Mr. Stijn Hoppenbrouwers

Mr. Stijn Hoppenbrouwers

Advocaat ondernemingsrecht

‘Ik treed voornamelijk op voor bedrijven. Als sparringpartner van de directie vind ik het mooi om mee te ondernemen: samen de business uitbreiden of juist schade beperken. Ik ondersteun bij strategiebepalingen, voer boekenonderzoek en risicoanalyses uit en begeleid investeringen. Het is een afwisselend vak, waar ik met plezier in werk.

In mijn carrière als advocaat ondernemingsrecht heb ik wereldwijd gewerkt. Dat heeft me gehard in het vak. In Amerika doe je bijvoorbeeld anders zaken dan in Nederland. Dan merk je ook weer dat de advocatuur mensenwerk is. Ik heb graag nauw en goed contact met mijn cliënten. We voeren intensieve gesprekken en door invalshoeken van professionals te combineren, kom je tot de mooiste resultaten.

Ik werk graag met gelijkgestemden. In dit kantoor zijn we allemaal heel verschillend, maar er zijn veel bindende factoren. Zo vinden we balans in werk en privé, werkplezier en als team opereren belangrijk.’