Zorgplicht bankvoorwaarden maakt verhoging renteopslag onrechtmatig

Zorgplicht bankvoorwaarden maakt verhoging renteopslag onrechtmatig

Dat contractueel bedongen renteopslagen bij particuliere hypotheekfinancieringen niet altijd mogen worden verhoogd, bleek uit een eerder besproken uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Nu blijkt dat ook de renteopslag bij zakelijke financieringen niet ongelimiteerd kan worden verhoogd. In een recente uitspraak draait de Rechtbank Zeeland-West-Brabant namelijk een tweetal verhogingen van de renteopslag terug. Alleen al vanwege de helder en beknopt weergegeven feiten is de uitspraak interessant. Echter, minstens zo interessant is de manier waarop de Rechtbank oordeelt dat de verhogingen van de renteopslagen onrechtmatig waren. De Rechtbank past namelijk de zorgplicht uit de Algemene Nederlandse Bankvoorwaarden toe en formuleert een rechtsregel die zich voor algemene toepassing leent.

Ruime bevoegdheid opslagverhoging

Eerst stelt de Rechtbank vast dat de Rabobank een ruime contractuele bevoegdheid had om renteopslagen op haar vastgoedfinancieringen naar eigen inzicht te verhogen. Deze bevoegdheid kwam de Rabobank toe op basis van haar Algemene Voorwaarden Bedrijfsfinancieringen 2010 die op de financieringsovereenkomsten van toepassing waren. De Rabobank verhoogde de renteopslagen in bovenvermelde kwestie in totaal met 1,4% en 1,9% ten aanzien van twee financieringen van een vastgoedbelegger. Als reden voor de verhoging voerde de Rabobank aan dat de (executie)waarde van de vastgoedportefeuille niet langer de nodige dekking bood. Bovendien zouden de risico’s van vastgoedbeleggingen in het algemeen zijn gestegen.

Contractuele zorgplicht

Ondanks de ruime bevoegdheid tot verhoging van de renteopslag, had de Rabobank ook rekening te houden met een contractuele zorgplicht. Dit oordeelt de Rechtbank op basis van de Algemene Nederlandse Bankvoorwaarden 2010 die op de financieringsovereenkomsten van toepassing waren. Op basis van die zorgplicht was de Rabobank verplicht om zorgvuldig met haar klant om te gaan en naar haar beste vermogen in het belang van de klant te handelen. De renteopslagen waren op basis van deze zorgplicht te miniem onderbouwd.

Volgens de Rechtbank had de Rabobank ten minste informatie moeten inwinnen over de financiële toestand van de klant en/of zijn onderneming. Uiteraard had de bank ook haar eigen belang mogen betrekken in de daarop volgende berekening van het rentepercentage, maar de uitkomst van de berekeningen van de (verhoogde) renteopslag had in ieder geval voorzien moeten zijn van een inzichtelijke motivering die met de klant moest worden besproken of schriftelijk moest zijn medegedeeld. Volgens de Rechtbank heeft de Rabobank onvoldoende rekening gehouden met de financiële toestand van haar klant en was de motivering van de berekeningen van de renteopslag onvoldoende inzichtelijk.

Heeft u als ondernemer te maken met een verhoging van de renteopslag op een zakelijke financiering? Controleer dan goed of de bank voldoende rekening heeft gehouden met uw financiële situatie. Komt u in betalingsproblemen, dan is dit een aanwijzing dat de bank geen goede afweging heeft gemaakt. Sieben Advocaten adviseert u graag over uw positie tijdens een gratis en vrijblijvend tijdens een eerste kennismakingsgesprek. Neem contact op met een van onze specialisten voor een afspraak.

©

2018

Sieben Advocaten – Oprecht geïnteresseerd

vennootschapsrecht en ondernemingsrecht | financieel recht | vastgoedrecht |

 

Terug naar overzicht