Voorzieningenrechter oordeelt: Negatieve BKR-registratie schiet doel voorbij

Voorzieningenrechter oordeelt: Negatieve BKR-registratie schiet doel voorbij

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel ontkent het graag, maar een negatieve BKR-registratie staat in de weg  aan een succesvolle hypotheekaanvraag. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland overweegt nu expliciet dat algemeen bekend is dat een negatieve BKR-registratie een succesvolle hypotheekaanvraag onmogelijk of veel moeilijker maakt.

Het geschil

Aan de uitspraak ligt een geschil ten grondslag tussen een consument en Vesting Finance.

Na het (succesvol) doorlopen van een schuldsaneringstraject en het vinden van een baan, is de consument voornemens om met haar partner een woning te kopen. De koopovereenkomst is getekend, maar de hypotheekaanvraag wordt afgewezen.

Tot verbazing van de consument blijkt de afwijzing te zijn gebaseerd op een negatieve BKR-registratie voor een betalingsachterstand op een consumptief krediet bij Neckermann. In 2009 heeft Neckermann deze betalingsachterstand laten registreren bij het BKR en later is de vordering overgedragen aan Vesting Finance. De betalingsachterstand had vanwege het schuldsaneringstraject moeten zijn kwijtgescholden, maar de consument besluit na overleg met Vesting Finance alsnog het hele bedrag van € 317,63 te betalen. Ondanks de terugbetaling weigert Vesting Finance de negatieve BKR-registratie te verwijderen en de consument besluit een kort geding te starten.

Verwijdering BKR-registratie: een belangenafweging

Tijdens het kort geding voert Vesting Finance aan dat de weigering tot het verwijderen van de negatieve BKR-registratie wordt gerechtvaardigd door het doel van de registratie. Op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten betalingsachterstanden op kredieten worden geregistreerd in het BKR-register om kredietaanbieders te waarschuwen voor problematische schuldenaren en om consumenten te beschermen tegen overkreditering. Verwijdering van de terechte registratie zou afbreuk doen aan dit doel en niet gerechtvaardigd worden door het belang van de consument bij het kopen van een huis. Volgens Vesting Finance is het kopen van een woning voor de consument niet noodzakelijk en bovendien zou een negatieve BKR-registratie niet aan een hypotheekaanvraag in de weg staan.

De voorzieningenrechter oordeelt anders. Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad en een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden overweegt de voorzieningenrechter dat:

  1. de negatieve BKR-registratie is aan te merken als gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en dus moet worden getoetst aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit; en
  2. hierbij een afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van de consument en het algemeen belang bij het handhaven van kredietregistraties (niet het belang van Vesting Finance).

Voorziening

De rechter voert de bovengenoemde belangenafweging uit en is van mening dat de handhaving van de negatieve BKR-registratie in dit geval disproportioneel is. Hierbij speelt in het bijzonder mee dat de consument succesvol een schuldsaneringstraject heeft doorlopen en haar financiën weer op orde heeft, de betalingsachterstand een gering bedrag vertegenwoordigde en de hypotheekaanvraag zonder de negatieve registratie succesvol zou zijn geweest.

Staat u negatief geregistreerd bij het BKR en ondervindt u hinder bij het aanvragen van belangrijke financieringen zoals een hypothecair krediet? Sieben Advocaten adviseert u graag over uw positie en komt zo nodig voor u in actie. Aarzel niet en neem contact op met een van onze specialisten voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

©

2018

Sieben Advocaten – Oprecht geïnteresseerd

vennootschapsrecht en ondernemingsrecht | financieel recht | vastgoedrecht |

Terug naar overzicht