MONO zakelijk - daar kun je mee thuiskomen, of niet?

MONO zakelijk - daar kun je mee thuiskomen, of niet?

Eén op de tien werkgevers vindt het de normaalste zaak van de wereld dat werknemers hun berichten lezen en ook beantwoorden terwijl zij aan het rijden zijn. Erger nog: ze verwachten zelfs binnen een half uur een reactie.

Omdat circa 35% van de werkgevers geen afspraken heeft gemaakt met haar werknemers over smartphonegedrag (tijdens het rijden), startte vorige week de campagne ‘MONO-zakelijk’. Middels deze campagne wordt het bedrijfsleven opgeroepen om nu juist wél afspraken te maken en deze ook na te leven, met name ten aanzien van het appgedrag van werknemers die met de auto onderweg zijn.

Hoewel het doel van de campagne – bevordering van de verkeersveiligheid – wordt ondersteund, vraagt mr. Jeske van Hoeckel zich af op welke wijze je als werkgever toeziet op naleving van de gemaakte afspraken en welke sancties en maatregelen je kunt treffen als blijkt dat een werknemer keer op keer de afspraken inzake smartphonegebruik aan zijn laars lapt.

Je zult als werkgever hoe dan ook schriftelijke afspraken (in een personeelshandboek of iets dergelijks) moeten maken en met werknemers moeten bespreken, alvorens je überhaupt werknemers (vanuit jouw rol als werkgever) kunt aanspreken op hun appgedrag in de auto.

Uiteraard is het niet te hopen dat vervolgens escaleert tot een rechtszaak. Echter in het geval van een rechtszaak kan het nog van belang zijn om te bekijken bij welke rechtbank een eventuele zaak wordt gestart.

Het Rotterdamse LexiQ ontwikkelde ­samen met de Erasmus Universiteit een databank arbeidsrecht. En die databank levert schokkende informatie op. Als je dacht dat in het recht iedereen gelijk is, dan heb je het mis. Zo toont de databank aan dat een werknemer die een disfunctioneringsontslag aanvecht in Amsterdam in 42% van de gevallen gelijk krijgt. In Brabant is dat maar in 17% van de gevallen zo.

Uiteraard is iedere kwestie uniek. Iedere kwestie kent zijn eigen details en feiten, maar ‘overall’ genomen gelden bij een disfunctioneringskwestie dezelfde uitgangspunten, voorwaarden en hetzelfde juridisch kader. En dus lijkt de databank van LexiQ precies te bewijzen wat arbeidsrechtadvocaat Jeske van Hoeckel al haar cliënten bij een gerechtelijke procedure voor ogen houdt: “het hangt ook af van de rechter die we treffen, de ene rechter is de andere niet.” Zelfs binnen dezelfde rechtbank komen verschillende rechters – in vergelijkbare zaken – tot volstrekt andere beslissingen.

In die zin kan de databank ook voor je werken. Na vergelijking van de uitspraken kun je indien mogelijk vervolgens ‘rechtbank-shoppen’, zodat je bij de rechtbank terechtkomt waar je de grootste kans op succes hebt. Jeske van Hoeckel gaat zich daar voor haar cliënten in ieder geval in verdiepen.

Sieben Advocaten adviseert u graag gratis en vrijblijvend tijdens een eerste kennismakingsgesprek over arbeidsrecht. Neem contact op met mr. Jeske van Hoeckel voor het maken van een afspraak.

Terug naar overzicht