Hof Amsterdam: Leningdocumentatie Euribor-hypotheken ABN en Fortis waren onvoldoende transparant

Hof Amsterdam: Leningdocumentatie Euribor-hypotheken ABN en Fortis waren onvoldoende transparant

Het Hof Amsterdam heeft een uitspraak van de rechtbank bekrachtigd waaruit blijkt dat ABN en haar voorganger Fortis onrechtmatig de renteopslagen van Euribor-hypotheken hebben verhoogd. De banken verhoogden de renteopslagen met 0,5 – 1,0 % eenzijdig, onterecht en onvoldoende transparant zo oordeelt het Hof. (1)

Tussen 2005 en 2009 hebben de ABN Amro (hierna: ABN) en Fortis op grote schaal zogenaamde Euribor-hypotheken verstrekt. Deze hypothecaire financieringen hadden een rente die was gekoppeld aan de maandelijkse Euribor standen, verhoogd met een vaste renteopslag. De banken hadden in hun leningdocumentatie opgenomen dat de vaste renteopslag eenzijdig door de banken kon worden verhoogd.

Zonder hun klanten hierover op de hoogte te stellen verhoogden de banken de rentestanden met 0,5- 1 % toen de Euribor standen tijdens de crisis begonnen te dalen. Voor de rechter stelden ABN en Fortis dat een dergelijke verhoging nodig was, omdat de Euribor standen niet langer representatief waren voor de kosten voor de banken. De rechter ging hier niet in mee.

Omdat de uitspraak een ‘verklaring voor recht’ betreft kunnen alle gedupeerden zich beroepen op de uitspraak als zij denken dat ook bij hun de renteopslagen van hun Euribor-hypotheek onterecht zijn verhoogd.

Bent u door ABN of Fortis benadeeld met een Euribor-hypotheek waarvan de renteopslag is verhoogd? Sieben Advocaten geeft u graag advies tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook voor algemene vragen op het gebied van financieel recht kunt u bij ons terecht.

(1) Hof Amsterdam 19 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5248.

Terug naar overzicht