Kredietverstrekker betaalt te hoge variabele rente terug

Kredietverstrekker betaalt te hoge variabele rente terug

Ondanks de lage rentestanden hebben kredietverstrekkers van financieringen met variabele rentetarieven de rente in de jaren rond de crisis flink verhoogd. Dit tot verbazing van consumenten die recht dachten te hebben op rentetarieven gekoppeld aan Libor en Euribor. Deze rentestanden zijn in de jaren sinds de crisis juist flink gedaald. Zowel het Kifid als de rechter geven de consument steeds vaker gelijk; kredietverstrekkers moeten consumenten compenseren. Een recente uitspraak van het Kifid toont aan waarom.

In bovenvermelde zaak neemt een consument in 2006 een doorlopend krediet met variabele rente af bij Intermediaire Voorschotbank. Bij aanvang van de overeenkomst wordt een effectieve rente van 9,1% in rekening gebracht. Echter, Intermediaire Voorschotbank verhoogt het rentetarief stelselmatig tot in 2014 een rentetarief van 13,1% wordt gehanteerd.

De consument pikt dit niet en besluit bij de bank te klagen.

Na een onbevredigende klachtenprocedure bij de bank, dient de consument een klacht in bij het Kifid. De consument stelt dat in het prospectus bij het krediet was opgenomen dat de rente was gekoppeld aan een externe rentevoet. De bank zou deze rentevoet hebben genegeerd en ten onrechte ook andere kosten via de rente in rekening hebben gebracht.

Intermediaire Voorschotbank betwist de klacht. Zij stelt dat zij op grond van de kredietovereenkomst gerechtigd was om de kosten via de verhoging van het rentetarief in rekening te brengen. De informatie in het prospectus zou aan een dergelijke praktijk niet in de weg staan.

Het Kifid is het niet eens met bovenvermeld verweer. Onder verwijzing naar Europese rechtspraak stelt het Kifid vast dat de consument in kwestie op grond van het prospectus en de overig verstrekte informatie in alle redelijkheid mocht verwachten dat de variabele rente van zijn krediet de marktrente zou volgen. Het Kifid verplicht Intermediaire Voorschotbank om met terugwerkende kracht de marktrente te hanteren en de teveel betaalde rente aan de consument terug te betalen.

In onze praktijk hebben wij regelmatig te maken met geschillen zoals het bovenstaande. Overweegt u te procederen bij de rechter of te klagen bij het Kifid? Laat u eerst goed informeren over alle mogelijkheden. Sieben Advocaten adviseert u graag gratis en vrijblijvend tijdens een eerste kennismakingsgesprek. Neem contact op met een van onze specialisten voor een afspraak.

 

©

2018

Sieben Advocaten – Oprecht geïnteresseerd

vennootschapsrecht en ondernemingsrecht | financieel recht | vastgoedrecht |

Terug naar overzicht