Kom bij ons werken als zelfstandig advocaat

Kom bij ons werken als zelfstandig advocaat

Bij Sieben Advocaten maken we gebruik van een concept waarbij advocaten zich als zelfstandige kunnen aansluiten bij een goed georganiseerd kantoor. Op grond van het concept kun je als advocaat zelfstandig ondernemen met een beperkt risico. Daarnaast is het benodigde startkapitaal laag. Je betaalt namelijk als ondernemende advocaat eenmalig een entreevergoeding en vervolgens een maandelijks vast bedrag. Daarin zijn nagenoeg alle kosten opgenomen (behoudens enkele praktijkgebonden kosten, zoals bijvoorbeeld opleidingskosten).

Als advocaat van Sieben Advocaten ben je zelf verantwoordelijk voor de omzet en de te realiseren doelen. Uiteraard is het concept erop gericht om alle advocaten waar nodig te ondersteunen. Sieben Advocaten neemt werk uit handen en ondersteunt de aangesloten advocaten waar nodig, onder andere door de inzet van een secretaresse. Hierdoor kunnen de advocaten zich richten op de ontwikkeling van de eigen praktijk.

Daarnaast is de kracht van het concept dat de aangesloten advocaten zich individueel kunnen ontplooien en hun praktijk kunnen (door)ontwikkelen in een werkomgeving waarbij de aanwezige kennis, kunde en netwerk van de aangesloten advocaten wordt gebundeld. Waarbij uiteindelijk ook de klant profiteert.

Werken als advocaat bij Sieben Advocaten? Sieben Advocaten heeft ruimte voor een of meerdere zelfstandig werkende advocaten met voltooide stage. Sieben Advocaten is in het bijzonder geïnteresseerd in advocaten werkzaam in het gebied van intellectueel eigendomsrecht, ondernemingsrecht, bestuursrecht en letsel- en aansprakelijkheidsrecht.

Interesse? Neem contact op met Rik Sieben voor nadere informatie.

Terug naar overzicht