Het debuut van de aanklager amateurvoetbal

Het debuut van de aanklager amateurvoetbal

Sieben Advocaten is trotse sponsor van Unitas’59. Met een bord langs het veld en een nieuw tenue voor jeugdteam JO-17 6, maakte Sieben Advocaten haar debuut als voetbalsponsor. Recent maakte ook de ‘aanklager amateurvoetbal KNVB’ zijn debuut. Sieben Advocaten legt uit wat de aanklager amateurvoetbal doet en waarom dat juridisch relevant is:

 

Het debuut van de aanklager amateurvoetbal

Op 15 augustus 2018 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland bepaald dat de tuchtcommissie van de KNVB (de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) een ruime bevoegdheid heeft om een straf op te leggen aan een voetbalvereniging. Zolang de straf redelijk en billijk is, mag daarbij zelfs afgeweken worden van de strafrichtlijnen die zijn opgesteld voor de landelijke aanklagers amateurvoetbal.

In Nederland kennen we verschillende aanklagers. Een daarvan is de officier van justitie, dit is een ambtenaar die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt bij het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Binnen de sportwereld is er iets soortgelijks, namelijk de aanklager betaald voetbal. Deze onderzoekt en vervolgt overtredingen binnen de voetbalwereld (zowel op het veld als in het stadion) door zowel spelers als voetbalclubs.

In 2017 heeft de KNVB een vergelijkbare functie binnen het amateurvoetbal geïntroduceerd: de landelijke aanklager amateurvoetbal (hierna: ‘de aanklager’). De aanklager is een orgaan van de KNVB, wat betekent dat de KNVB verantwoordelijk is voor het handelen van de aanklager.

Tuchtrechtspraak

Sportverenigingen en hun leden sluiten zich aan bij de KNVB om voetbalwedstrijden te spelen. Om deze wedstrijden te mogen spelen dienen zij zich echter te gedragen conform het reglement dat de KNVB heeft opgesteld. Schendt de vereniging of een speler het reglement, dan komt de aanklager in actie tegen de gemaakte overtreding. Enkele voorbeelden van zo’n schending zijn een rode kaart tijdens de wedstrijd of het drinken van een glas bier naast het voetbalveld.

Omdat de sportverenigingen zich binden aan het reglement binnen een bond, is er sprake van “tuchtrechtspraak”. Tuchtrechtspraak houdt in dat alle overtredingen in principe binnen de bond zelf worden opgelost, zonder tussenkomt van de rechter. De procedure bij de KNVB loopt dan ook via een aanklager, een tuchtcommissie (welke zich uitspreekt over de overtreding en een eventuele straf) en eventueel een commissie van beroep (wanneer de overtreder of de aanklager het niet eens is met de opgelegde straf). De rechter kan zich slechts mengen in deze procedure wanneer de KNVB een besluit heeft genomen wat in strijd is met de “redelijkheid en billijkheid”. Dit laatste heeft FC Maense geprobeerd af te dwingen bij de rechter.

Uitspraak van de voorzieningenrechter op 15 augustus 2018

FC Maense tekende bij de tuchtcommissie bezwaar aan tegen de terugtrekking van concurrent HWD uit de competitie. Volgens FC Maense maakt dit competitievervalsing uit, nu de terugtrekking tot gevolg heeft dat de uitslagen van de competitiewedstrijden van en tegen HWD geschrapt worden.

FC Maense stelt dat, volgens het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, HWD helemaal niet verwijderd mocht worden uit de competitie. HWD zou namelijk de wedstrijden waarin zij de regels hebben overtreden (het opstellen van onrechtmatige spelers) moeten overspelen. De tuchtcommissie en de commissie van beroep erkennen echter de eis van de aanklager, om HWD uit de competitie te verwijderen, en stellen het belang van een zo eerlijk mogelijke competitie boven het belang van individuele verenigingen. Zelfs als dit betekent dat FC Maense hierdoor haar kampioenschap verliest aan voetbalclub CION.

FC Maense laat het er niet bij zitten en richt zich tot de voorzieningenrechter. FC Maense is van mening dat het besluit van de KNVB in strijd is met haar reglementen en bovendien niet redelijk en billijk is. FC Maense vordert dan ook onder andere dat de voorzieningenrechter het besluit van de tuchtcommissie schorst en FC Maense laat promoveren naar een hogere klasse.

De voorzieningenrechter wijst echter de vordering van FC Maense af. De rechter stelt namelijk dat de tuchtcommissie niet vast zit aan de strafrichtlijnen welke zijn opgenomen in de reglementen om de aanklagers een handleiding te geven bij het opstellen van de strafeis. Gezien de ernst van de overtredingen is het redelijk en billijk dat de aanklager heeft gevorderd dat HWD uit de competitie wordt verwijderd. De aanklager had hierbij immers enkel tot doel om verdere frustraties van de competitie te voorkomen. De tuchtcommissie stond dan ook in haar recht om het standpunt van de aanklager te volgen en een zwaardere straf op te leggen dan oorspronkelijk in de reglementen is opgenomen. Ook al was deze straf niet naar letter, het was volgens de rechter wel naar de geest van de reglementen.

Conclusie

In bovenstaande uitspraak bevestigt de rechter de ruime bevoegdheid van de aanklager en de tuchtcommissie wanneer het aankomt op het opleggen van een straf. Dat de straf niet letterlijk in de reglementen is opgenomen is hier van ondergeschikt belang. Zolang het besluit maar redelijk en billijk wordt genomen.

Na haar debuutseizoen, is deze uitspraak van groot belang voor de toekomst van de aanklager amateurvoetbal. De bevoegdheid van zowel de (nieuwe) aanklager als de (hernieuwde) tuchtcommissie van de KNVB worden immers omkaderd én bevestigd door de rechter. Dit leidt enerzijds tot transparantie richting de voetbalverenigingen en leidt anderzijds tot een duidelijke uitgangspositie voor de KNVB bij de aftrap van een nieuw voetbalseizoen.

Bent u als voetbalvereniging in aanraking gekomen met de aanklager amateurvoetbal en heeft u daarbij behoefte aan advies? Of heeft u als sportvereniging een vraag over tuchtrecht in het algemeen?  Sieben Advocaten adviseert u graag en staat u bij waar nodig. Aarzel niet en neem contact op met een van onze specialisten voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

 

©

2018

Sieben Advocaten – Oprecht geïnteresseerd

vennootschapsrecht en ondernemingsrecht | financieel recht | vastgoedrecht |

 

Terug naar overzicht