AFM: ‘Nog altijd risico op overkreditering bij consumptief krediet’

AFM: ‘Nog altijd risico op overkreditering bij consumptief krediet’

Op 9 november 2017 publiceerde de AFM in het kader van het Dashbord 2016-2017 een rapportage over consumptief krediet(1). De resultaten verbazen niet, maar zijn wel zorgwekkend.

Consumptief krediet geniet al enkele jaren bijzondere aandacht van de AFM. In de rapportage van 9 november 2017 valt op dat kredietaanbieders op belangrijke onderwerpen steken laten vallen. Kredietaanbieders zijn met name onzorgvuldig bij het invullen van de leennormen waarmee de maximale leencapaciteit van een klant kan worden bepaald. Bovendien gaan kredietaanbieders onzorgvuldig om met klanten die in betalingsproblemen verkeren.

Voor de praktijk is van belang dat het rapport aantoont dat het gevaar voor overkreditering bij consumptief krediet nog altijd in grote mate aanwezig is. Ten aanzien van de omgang met klanten met betalingsproblemen concludeert de AFM dat kredietaanbieders een verzoek van niet voldoen aan de leidraad Consument en Incasso die door de AFM is opgesteld. Kredietaanbieders leggen de nadruk volgens de AFM, ten onrechte, op maximale inning van hun vorderingen in plaats van op het vinden van een gezamenlijke oplossing. Bovendien worden kosten voor het inschakelen van incassobureaus tegen de regels in verhaald op klanten en worden klanten onnodig onder druk gezet.

De onderzoeksresultaten van de AFM leiden tot een score van 2,4 bij een maximum van 5 op het Klantbelang Dashboard. Kredietaanbieders scoren daarmee onder gemiddeld.

Heeft u een geschil met uw kredietverstrekker? Sieben Advocaten geeft u graag advies tijdens een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ook voor algemene vragen op het gebied van financieel recht kunt u bij ons terecht.

(1) AFM, AFM Klantbelang Dashboard: verbeteringen noodzakelijk voor verantwoorde kredietverlening, 9 november 2017.

Terug naar overzicht