ABN AMRO dient BKR-registratie te verwijderen

ABN AMRO dient BKR-registratie te verwijderen

Op 20 november 2018 verplichtte de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam ABN AMRO om een BKR-registratie te verwijderen. ABN AMRO nam de persoonsgegevens van X op in het BKR-register, omdat X haar betalingsregeling met ABN AMRO niet tijdig nakwam. Nu X echter de gehele achterstand inclusief rente en kosten heeft terugbetaald én X en haar echtgenoot tevens beschikken over een meer dan toereikend jaarinkomen, acht de rechtbank het niet (langer) proportioneel dat ABN de BKR-registratie van X handhaaft.

Feiten

In de periode van 2009 tot 2015 gaat X met ABN AMRO een doorlopend krediet aan ten belope van uiteindelijk €10.000,- , tegen een afbetaling van €200,- per maand. Medio 2015 ontstaat er echter een betalingsachterstand, X laat namelijk meerdere maanden na om te betalen. Na herhaalde herinneringen en waarschuwingen van ABN AMRO leidt dit er uiteindelijk toe dat ABN AMRO X haar persoonsgegevens meldt bij het BKR. De ABN AMRO is dit immers verplicht zodra de betalingsachterstand langer dan 90 dagen aanhoudt.

ABN AMRO schakelt incassobureau Lindorff in, die X in november 2015 sommeert het volledige bedrag van inmiddels € 10.242,78 te voldoen. X blijkt verhuisd te zijn naar Luxemburg en oppert direct om tot een betalingsregeling te komen. Lindendorff en X komen overeen dat X maandelijks € 300,- aflost. In de periode van 2016-2018 laat X, met inmiddels haar echtgenoot (hierna: ‘Y’), opnieuw diverse malen na om te betalen. Het uitblijven van betaling heeft, met volledige medewerking van X, steeds een nieuwe betaling(sregeling) tot gevolg.

In mei 2018 dient X een hypotheekaanvraag in voor een woning van € 642.000,-. X wordt op dat moment geconfronteerd met haar BKR-registratie. Lindendorff weigert het verzoek van X, om de BKR-registratie te verwijderen. Waarna X de openstaande vordering van Lindendorff in een keer voldoet. Nadien weigert echter ook ABN AMRO meerdere malen het verzoek van X om haar BKR-registratie te verwijderen. X en Y stappen daarom naar de rechter om alsnog de verwijdering van de BKR-registratie af te dwingen.

Geschil

De voorzieningenrechter haalt aan dat kredietaanbieders, zoals ABN AMRO, verplicht zijn mee te werken aan het stelsel van kredietregistratie (op basis van artikel 4:32 Wft). Enerzijds met als doel om consumenten te beschermen tegen overkreditering, anderzijds om kredietaanbieders te beschermen tegen insolvabele consumenten.

In de beoordeling van ABN AMRO, om al dan niet de BKR-registratie van X te handhaven, dient zij de wijziging van omstandigheden te toetsen aan het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit. Bovenvermelde doelen van de BKR-registratie mogen met andere woorden niet onevenredig zijn in verhouding met het doel van X om de BKR-registratie te laten verwijderen. Daarnaast moeten bovenvermelde doelen niet op een andere, voor X minder nadelige, wijze kunnen worden verwezenlijkt.

In casu stelt de voorzieningenrechter dat X en Y over een goed betalingsmoraal beschikken, door uiteindelijk het gehele bedrag aan ABN AMRO te voldoen. Daarnaast beschikt het echtpaar over een gezamenlijk jaarinkomen van € 250.000,- en staan de persoonsgegevens van Y niet in het BKR-register. Dit leidt ertoe dat bovenvermelde doelen van de BKR-registratie niet in het geding zijn. De voorzieningenrechter besluit dan ook dat het handhaven van de BKR-registratie door ABN AMRO disproportioneel is en dat ABN AMRO de persoonsgegevens van X direct uit het BKR-register moet verwijderen.

Staat u negatief geregistreerd bij het BKR en ondervindt u hinder bij het aanvragen van belangrijke financieringen zoals een hypothecair krediet? Sieben Advocaten adviseert u graag over uw positie en komt zo nodig voor u in actie. Aarzel niet en neem contact op met een van onze specialisten voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

©

2018

Sieben Advocaten – Oprecht geïnteresseerd

vennootschapsrecht  |arbeidsrecht| financieel recht | vastgoedrecht |

 

 

Terug naar overzicht