Financieel recht

Iedereen komt, bewust of onbewust, in aanraking met financieel recht. Bijvoorbeeld als klant van een financiële instelling. Komt u met hen in conflict – bijvoorbeeld met betrekking tot de opzegging van een financiering, hypothecaire financiering of rentederivaat – dan heeft u een advocaat in financieel recht nodig. Sieben Advocaten is die specialist. Wij geven u advies en procederen indien nodig tegen de financiële instelling waarmee u een geschil heeft.

De financiële sector is gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Om die regelgeving te begrijpen, schakelen banken en andere financiële instellingen dure advocaten in. In een geschil met de bank of andere financiële instelling voelt de klant zich daarom vaak machteloos. Sieben Advocaten specialiseert zich, net als ‘grote kantoren’, in de complexe financiële regelgeving waaraan banken en andere financiële instellingen onderworpen zijn. Dit doen wij om de klant – ondernemer of particulier – krachtig bij te kunnen staan, zodat het geschil op gelijke voet kan worden gevoerd. Wij spreken de taal van de banken en onderhandelen graag, maar ook in de rechtszaal laten wij ons niet intimideren.

BKR

Staat u negatief geregistreerd bij het BKR en ondervindt u hiervan hinder bij het aanvragen van belangrijke financieringen zoals een hypothecair krediet of een bedrijfsfinanciering? Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan een consument vanwege zijn specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Dit betekent dat een consument een financiële dienstverlener kan verzoeken de negatieve BKR-coderingen te verwijderen.

De financiële dienstverlener moet het bezwaar honoreren, tenzij hij dwingende gerechtsvaardigde gronden aanvoert voor de verwerking (lees: registratie van de BKR-coderingen) die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon.

Volgens vaste rechtspraak dient de verwerking van persoonsgegeven door het BKR steeds te voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit betekent dat de verwerking in het concrete geval noodzakelijk moet zijn met het oog op het omschreven doel van de verwerking.

Indien de financiële dienstverlener het bezwaar niet honoreert, kan de consument de rechter zo nodig vragen om de financiële dienstverlener te verplichten de BKR-coderingen te verwijderen.

Hebt u last van een of meerdere (negatieve) BKR-codering(en)? Sieben Advocaten zoekt dit voor u uit en behartigt uw belangen tegenover de financiële instelling.

Hypotheken

In de Nederlandse woningmarkt kunt u nauwelijks een huis kopen zonder externe financiering. Tussenpersonen en hypotheekverstrekkers bieden die financiering graag aan. Soms té graag.

Ontstaan er problemen met het aflossen van uw (aflossingsvrije) hypothecaire financiering? Dan is het door de tussenpersoon of hypotheekverstrekker gegeven advies wellicht niet passend geweest. Bij veel hypotheken die vóór 2008 zijn verstrekt is dit het geval, maar ook nu is nog niet ieder hypotheekadvies in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Heeft u moeite met aflossen of denkt u verkeerd te zijn geïnformeerd? Sieben Advocaten zoekt dit voor u uit en behartigt uw belangen tegenover de tussenpersoon en financier.