FINANCIEEL RECHT

financieel rechtDe financiële sector is gebonden aan complexe wet- en regelgeving. Om die regelgeving te begrijpen, schakelen banken en andere financiële instellingen legers dure advocaten in. In een geschil met de bank of andere financiële instelling voelt de klant zich daarom vaak machteloos.

Sieben Advocaten specialiseert zich, net als ‘grote kantoren’, in de complexe financiële regelgeving waaraan banken en andere financiële instellingen onderworpen zijn. Dit doen wij om de klant -ondernemer of particulier- krachtig bij te kunnen staan, zodat het geschil op gelijke voet kan worden gevoerd. Wij spreken de taal van de banken en onderhandelen graag, maar ook in de rechtszaal laten wij ons niet intimideren.

Rentederivaten

Voor de crisis hebben banken massaal rentederivaten verstrekt. Bij een financiering met (verplicht) variabele rente, kon dan een los product worden afgesloten waarmee de rente alsnog werd vastgezet. De bank wist zeker dat de rente zou gaan stijgen, dus je zou onverstandig zijn om het product (een renteswap, een rentecap of ander rentederivaat) níet af te sluiten.

Inmiddels weten we beter. De rente is gaan dalen en banken hebben flink geprofiteerd van de door hen zelf geadviseerde rentederivaten. Ondernemers uit het MKB hebben grote verliezen geleden of zijn zelfs failliet gegaan.

Sieben Advocaten treedt uitsluiten op voor gedupeerde ondernemers (en dus níet voor banken) om (a) de coulancevergoeding uit het Uniform Herstelkader Rentederivaten te toetsen of (b) te onderhandelen of procederen over een passende vergoeding van de reële schade. Dit doen wij met u of in overleg met uw accountant.

Hypotheken

In de Nederlandse woningmarkt, kun je nauwelijks een huis kopen zonder externe financiering. Tussenpersonen en hypotheekverstrekkers bieden die financiering graag aan. Soms té graag.

Ontstaan er problemen met het aflossen van uw (aflossingsvrije) hypothecaire financiering? Dan is het door de tussenpersoon of hypotheekverstrekker gegeven advies wellicht niet passend geweest. Bij veel hypotheken die vóór 2008 zijn verstrekt is dit het geval, maar ook nu is nog niet ieder hypotheekadvies in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Heeft u moeite met aflossen of denkt u verkeerd te zijn geïnformeerd? Sieben Advocaten zoekt dit voor u uit en behartigt uw belangen tegenover de tussenpersoon en financier.

 

< TERUG