Sieben Advocaten staat ondernemers en particulieren bij met een specialisme in financieel recht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht.

Diensten

Financieel recht

Iedereen komt bewust dan wel onbewust in aanraking met financieel recht. Niet alleen vermogensbeheer door grote banken wordt door het financieel recht beheerst, maar ook achter een eenvoudige dagelijkse pinbetaling gaat een complexe financieel juridische werkelijkheid schuil.

In het geval van een geschil beschermen grote financiële instellingen zichzelf goed met een legertje advocaten. Bent u klant van een financiële instelling en komt u met hen in conflict, bijvoorbeeld met betrekking tot de opzegging van een financiering, hypothecaire financiering of rentederivaat? Dan heeft u een advocaat in financieel recht nodig die hen het hoofd kan bieden. Sieben Advocaten is die specialist. Onze specialisten geven u advies en procederen indien nodig tegen de financiële instelling waar u een geschil mee heeft.

Ondernemingsrecht

Wie zijn zaken goed regelt, onderneemt met zekerheid. Wij helpen u daarbij. Welke (samenwerkings)vorm u ook kiest – een maatschap, vof, bv, nv, vereniging of stichting – wij zorgen dat u aan de voorkant de juiste beslissingen neemt. Gaat er binnen uw onderneming toch iets mis? Ontstaat er bijvoorbeeld een (aandeelhouders)geschil dan wel wordt u als bestuurder aangesproken dan staan wij u bij: we geven u advies over te nemen stappen en zullen indien nodig procederen.

Vastgoedrecht

Als particuliere eigenaar, koper, verkoper, huurder of verhuurder hoopt u natuurlijk dat er geen problemen ontstaan rondom vastgoed. Gebeurt dat toch? Dan staan wij u bij. Het liefst komen we met zo min mogelijk strijd tot een oplossing. Maar mocht het nodig zijn, dan leggen we uw zaak voor aan de kantonrechter.

Sieben Advocaten

Mr. Rik Sieben is de oprichter en naamdrager van Sieben Advocaten. Hij geeft leiding aan een hecht team: advocaat Frank van der Kruis, juridisch medewerkers Paul Schuurmans en Rik den Boer en office manager Anneke van Bakel. Iedere medewerker van Sieben Advocaten heeft een eigen expertise, ervaring en toegevoegde waarde in het team. Maar ze hebben ook een gemeenschappelijke deler: oprechte interesse in de cliënten.

NAAR HET VOLLEDIGE TEAM

Specialismen

Onze specialismen

Financieel recht:

Onze specialisten voor financieel recht adviseren en procederen onder andere over financiële producten en financiële instrumenten, hypothecaire financieringen, kredietverleningen, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, derivaten, prospectussen.

Vennootschapsrecht en ondernemingsrecht:

Onze specialisten ondernemingsrecht adviseren en procederen onder andere over aandeelhoudersgeschillen, fusies en overnames, samenwerkingscontracten en herstructureringen, bestuurdersaansprakelijkheid, garanties. Dit zowel voor startende als gevestigde ondernemers.

Vastgoedrecht:

Onze specialisten vastgoedrecht adviseren en procederen onder andere over het opstellen van een overeenkomst rond aanneming van werk of een turnkey-overeenkomst, de verwerving van grond en een aanbesteding. Ook alle zaken rondom huur en verhuur van vastgoed vallen binnen onze expertise.

Rentederivaten:

Onze specialisten financieel recht adviseren en procederen in het bijzonder over rentederivaten, binnen en buiten het Uniform Herstelkader.

Rentederivaten

Duizenden ondernemers zijn voor onverwacht hoge kosten komen te staan door rentederivaten. In de afgelopen jaren is gebleken dat banken en tussenpersonen onvolledige informatie hebben gegeven over de mogelijke consequenties van rentederivaten bij het afsluiten van leningen. Mede daarom is er in 2016 een uniform herstelkader tot stand gebracht. Daarin zijn richtlijnen opgenomen om ondernemers te compenseren voor de schade.

Het uniform herstelkader is er slechts deels voor de mkb’er. De richtlijnen zijn zo opgesteld dat u waarschijnlijk gecompenseerd wordt, maar weet dat de banken hiermee ook beschermd worden tegen grote verliezen.

Sieben Advocaten staat u bij als u in aanmerking wilt komen voor compensatie. Ook wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor het herstelkader.

 

Hypothecaire financieringen

Een groot deel van de hypotheekadviezen voldoet helaas niet aan de wettelijke regels. Dat geldt voor hypotheekadviezen die voor het hoogtepunt van de crisis in 2008 werden uitgebracht, maar ook bij adviezen die nu worden gegeven zetten wij vraagtekens. Wilt u weten of er iets mis is met uw hypotheek? Vul dan de korte vragenlijst in op hypotheektoets.com.

Banken en tussenpersonen maken veel fouten bij het uitbrengen van hypotheekadvies. Er zijn nu eenmaal risico’s verbonden aan het afsluiten van een grote lening en daar worden klanten vaak onvoldoende over geïnformeerd. Als uw hypotheekadvies ook gebrekkig is geweest, kunt u bij ons terecht voor juridische ondersteuning. Wij zorgen dat u, samen met uw financiële dienstverlener, op zoek kunt naar een passende oplossing.

Info

Tarieven

We maken graag transparante afspraken met u. Hieronder vindt u verschillende mogelijkheden met betrekking tot onze tarieven. Samen met u kijken we wat het beste bij uw situatie past.

Vast uurtarief

Sieben Advocaten hanteert een standaard uurtarief van € 200,00 per uur (exclusief BTW en eventueel betaalde additionele kosten zoals griffierecht, de kosten van de deurwaarder, etc). Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht.

Vaste prijs

Bij overzichtelijke procedures kan er gekozen worden voor een vaste prijs voor ieder onderdeel van het dossier, of voor een vaste prijs voor het gehele dossier.

Resultaatafhankelijke vergoeding

U betaalt in eerste instantie een lager uurtarief en vervolgens een hoger uurtarief bij een positief resultaat. Indien het resultaat niet behaald wordt, blijft alleen het verlaagde uurtarief staan.

Toevoeging

Sieben Advocaten behandelt eveneens zaken op basis van een toevoeging. Wanneer u recht heeft op een toevoeging wordt een deel van de kosten betaald door de overheid. U betaalt zelf een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Algemene voorwaarden en kantoorinfo

Op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier lezen.
NAAR ALGEMENE VOORWAARDEN


Klachtenregeling

Sieben Advocaten zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. We horen dit graag van u en verwijzen u hiervoor naar onze klachtenregeling en ons klachtenformulier. U kunt hiervoor ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris.

Disclaimer & privacystatement

NAAR DISCLAIMER & PRIVACYSTATEMENT

Contact ons

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. Wij horen graag van u.

Sieben Advocaten

Bezoekadres:
Heistraat 6a
5691 CA Son en Breugel

Postadres:
Postbus 16
5690 AA Son en Breugel

E-mail: info@siebenadvocaten.nl

Tel: 0499 – 748 100
Fax: 0499 – 748 109

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
9:00 u. – 17:00 u.